Privacy statement

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen kan gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, als daarvoor de noodzaak bestaat en als die uitwisseling bij wet verplicht is.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks, aan het begin van het schooljaar uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur van de school.

Meer informatie over het privacy is te vinden op website van de stichting PCOU Willibrord www.pcouwillibrord.nl

U kunt ook uw vragen en of opmerkingen sturen naar: privacy@pcouwillibrord.nl.

U krijgt dan binnen 5 werkdagen een antwoord.

September 2019

Marijke den Decker

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Lees meerDoorgaan